А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М
Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

«Українська Думка» [«Ukrainska Dumka», «Ukrainian Thought»] – часопис, виданий у Лондоні Союзом Українців у Великій Британії (СУБ).

«Українська Думка», 15 червня 2013 р.

«Українська Думка»
15 червня 2013 р.

Засновником часопису була тимчасова управа організації, яка спочатку носила назву Союз Українських Вояків у Польських Збройних Силах, а в січні 1946 р. оформилася в СУБ. Часопис первісно мав характер інформаційного бюлетеня тільки для членів СУБ, і виходив нерегулярно під назвою «Наш Клич» (19 чисел з 18 листопада 1945 р. до 19 січня 1947 р.). Відтак було рішено його перейменувати на «Українську Думку», щоб підкреслити його український характер. 9 лютого 1947 р. часопис почав виходити під новою назвою що два тижні. 15 вересня 1947 р. газета стала тижневиком, і з цього дня виходить як загально-український часопис у Великій Британії. Також із цього дня, часопис декілька місяців появлявся як видання «Українського Видавництва і Книгарні», що було спільним підприємством СУБ і Центрального Українського Допомогового Бюро (ЦУДБ). Після того, як СУБ перейняв від ЦУДБ відповідальність за допомогу новоприбулим українцям у Великій Британії, видавцем часопису знову став єдино СУБ. Часопис виходив щотижнево до кінця вересня 2004 р., і з цього часу з’являється як двотижневик.

«Наш Клич», 30 березня 1946 р.

«Наш Клич»
30 березня 1946 р.

Із самих початків його існування в часописі містяться матеріали на такі теми, як: стан і події в Україні, події в британській і світовій політиці, які стосуються України, діяльність СУБ і його відділів, життя українців у всьому світі, загальні відомості про Україну та її історію. До 1980-х рр. багато місця присвячувалося вістям про дисидентський рух в Українській РСР та про всесвітній рух за незалежність України. У минулому на сторінках часопису часто друкувалися літературні твори, переважно українських авторів з Великої Британії або інших країн діаспори. У минулих роках часопис був україномовним, хоч інколи містилися в ньому англомовні матеріали. В останніх роках, хоч більшість змісту далі подається українською мовою, англомовні матеріали друкуються регулярніше.

До 2005 р. у часописі появлялися на регулярній основі (переважно раз у місяць, інколи з перервами) окремі сторінки, що їх підготовляли інші організації: «Голос молоді» (сторінка Спілки Української Молоді у Великій Британії, виходила з 1954 р.), «Пластова сторінка» / «Пластовий куток» (сторінка Пласту – Української Скавтської Організації у Великій Британії, з 1954 р.), «Жіноча сторінка» (Організації Українських Жінок у Великій Британії, з 1956 р.), «Літературна сторінка» (виходила з 1964 р., у 1974 р. стала сторінкою Товариства Українських Літераторів у Великій Британії), «Логос» (Спілки Українських Вчителів у Великій Британії, з 1973 р.), «За Єдність Церкви і Народу» (Українського Крайового Патріярхального Об’єднання, з 1975 р.).

Часопис розходиться різними шляхами: через передплату, розпродаж у відділах СУБ, обмін, розсилку дарових примірників тощо. У 1948 р. розходилося майже 5000 примірників, у 1990 р. – бл. 2100, у 2000 р. – 1500, в останніх роках – бл. 3000. Читачі знаходяться в різних країнах світу, з переважною більшістю у Сполученому Королівстві.

Головними редакторами часопису в різних роках були: Петро Пігічин (листопад 1945 – жовтень 1946), Мирослав Семчишин (серпень 1947 – березень 1949), Михайло Демкович-Добрянський (квітень – листопад 1949), Теодор Данилів (листопад 1949 – червень 1950, травень 1952 – листопад 1953), Микита Мироненко (липень 1950 – травень 1952), Олекса Воропай (жовтень 1953 – серпень 1954), Іван Крушельницький (серпень 1954 – жовтень 1960), Роман Борковський (листопад 1960 – березень 1977), Святомир Фостун (липень 1977 – липень 2004), Людмила Пекарська (лютий – грудень 2006), Володимир Олейко (травень – липень 2007), Олекса Семенченко (серпень 2007 – липень 2011). Із липня 2011 р. у склад редакції входять Людмила Пекарська, Федір Курляк й Аріадна Войтко.

Роман Кравець

Література

На новому шляху, До наших читачів // Українська Думка. – Лондон, 1947. – 15 вересня. – С. 1.

Марченко І. Наш Клич – Українська Думка // Українська Думка. – Лондон, 1956. – 25 жовтня. – С. 3.

Пекарська Л. З Ювілеєм // Українська Думка. – Лондон, 2010. – 20 листопада. – С. 1.